Michał Chrobot - opublikowane prace

Lista artykułów, których autorem lub współautorem jest Michał Chrobot.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Ocena realizacji i wdrażania pakietu onkologicznego w pierwszym półroczu 2015 roku w województwie świętokrzyskim na tle Polski
Michał Chrobot, Stanisław Góźdź, Paweł Macek
301_4_45_2015.pdf
Analiza porównawcza wybranych efektów procesu implementacji pakietu onkologicznego dla województw śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego
Michał Chrobot, Marcin Motnyk, Erwin Strzesak
61_1_46_2016.pdf
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oszczędza na brachyterapii
Hanna Waligórska, Erwin Strzesak, Michał Chrobot
176_2_47_2016.pdf
Wybrane konsekwencje ekonomiczne i zdrowotne konsumpcji tytoniu dla budżetu państwa i sektora publicznego
Marcin Motnyk, Michał Chrobot, Brunon Zemła
184_2_47_2016.pdf
Polski pakiet onkologiczny a regulacje w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów w wybranych krajach
Michał Chrobot, Aldona Kowalska, Stanisław Góźdź, Maciej Miszczuk, Łukasz Fortuna, Dagmara Mirowska-Guzel, Marek Postuła
Analiza statyczno-dynamiczna wybranych efektów funkcjonowania pakietu onkologicznego w okresie styczeń 2015 – wrzesień 2016 dla województwa dolnośląskiego, śląskiego i świętokrzyskiego
Bartosz Maleszczuk, Michał Chrobot, Marcin Motnyk
203_2_55_2018.pdf
Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej”
Michał Chrobot, Agnieszka Strzelecka, Kamila Kocańda, Ewa Cieślik-Majchrzak, Stanisław Góźdź, Grażyna Nowak-Starz
Realizacja pakietu onkologicznego w Polsce a działalność publicznych instytutów i centrów onkologii
Michał Chrobot, Bartosz Maleszczuk, Adam Maciejczyk, Stanisław Góźdź
93_2_59_2019.pdfCopyright © 2006–2020 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone