Jacek Karaszewski - opublikowane prace

Lista artykułów, których autorem lub współautorem jest Jacek Karaszewski.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Choroba peyroniego – możliwości farmakoterapii miejscowej
Jacek Karaszewski, Barbara Darewicz
97_1_46_2016.pdfCopyright © 2006–2020 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone