Ewa Mojs - opublikowane prace

Lista artykułów, których autorem lub współautorem jest Ewa Mojs.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w wybranych obszarach psychologicznego funkcjonowania człowieka
Łukasz Bojkowski, Ewa Mojs
92_1_46_2016.pdf
Wpływ Treningu Słuchowego Tomatisa na wybrane sfery rozwoju u dzieci według subiektywnej oceny rodziców
Anna Sudoł, Katarzyna Wiecheć, Karolina Kabzińska, Ewa Mojs
223_3_48_2016.pdf
Badania nad efektywnością treningu słuchowego metodą Tomatisa w kontekście zaburzeń dyslektycznych
Anna Sudoł, Karolina Kabzińska, Ewa Mojs, Katarzyna Wiecheć
290_3_48_2016.pdf
Odpowiedzialność społeczna jako element strategii biznesowej firm farmaceutycznych
Beata Jankowiak-Bolko, Włodzimierz Samborski, Ewa Mojs
314_3_48_2016.pdf
Palenie tytoniu i konsekwencje tego nałogu dla zdrowia osób w podeszłym wieku
Łukasz Bojkowski, Ewa Mojs
220_2_51_2017.pdf
Wspieranie rozwoju poznania społecznego – empatia jako czynnik ułatwiający przebieg procesu leczenia stomatologicznego u dzieci. Przegląd piśmiennictwa
Sebastian Zbitkowski, Ewa Mojs
235_2_51_2017.pdf
Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa a przyrost umiejętności językowych: badanie efektów innowacyjnego programu edukacyjno-terapeutycznego
Bartosz Brzoza, Ewa Mojs, Anna Sudoł
7_1_54_2018.pdfCopyright © 2006–2022 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone