Ewa Mędrela-Kuder - opublikowane prace

Lista artykułów, których autorem lub współautorem jest Ewa Mędrela-Kuder.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Poziom wiedzy z zakresu czynników ryzyka i profilaktyki raka szyjki macicy wśród studentek wybranych krakowskich uczelni
Ewa Mędrela-Kuder
20_1_38_2014.pdf
Charakterystyka wybranych zwyczajów żywieniowych i aktywności fizycznej studentów wychowania fizycznego i filologii
Ewa Mędrela-Kuder
Czynniki ryzyka raka piersi – porównanie wiedzy na ten temat u „Amazonek” i kobiet zdrowych w wieku 40–60 lat
Ewa Mędrela-Kuder
142_2_47_2016.pdf
Zachowania zdrowotne osób starszych w zależności od wskaźnika BMI
Ewa Mędrela-Kuder, Marta BogackaCopyright © 2006–2019 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone