Elżbieta Antos - opublikowane prace

Lista artykułów, których autorem lub współautorem jest Elżbieta Antos.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Ocena aktywności fizycznej młodzieży ponadgimnazjalnej
Elżbieta Antos, Elżbieta Staniak
22_1_42_2015.pdf
Transplantacje narządów w perspektywie transkulturowej
Halina Nogal, Ewa Wiśniewska, Elżbieta Antos
52_1_46_2016.pdf
Zarys historyczny dynamiki rozwoju transplantologii klinicznej
Halina Nogal, Ewa Wiśniewska, Elżbieta Antos
113_1_46_2016.pdf
Kolonoskopia w profilkatyce raka jelita grubego – działania pielęgniarskie w przygotowaniu do badania
Katarzyna Dołoto, Elżbieta Antos, Małgorzata Wojciechowska
102_1_50_2017.pdf
Idiopatyczne skrócenie kończyny dolnej leczone metodą Ilizarowa – specyfika zadań opiekuńczych w praktyce pielęgniarskiej
Maryna Animutskaya, Elżbieta Antos, Emilia Wawszczak
124_1_50_2017.pdf
Wypalenie zawodowe jako konsekwencja stresu w pracy pielęgniarek oddziałów zabiegowych
Renata Banasiewicz, Elżbieta Antos, Magdalena Śniegocka
Ocena wiedzy osób starszych na temat transplantacji narządów
Elżbieta Antos, Małgorzata Dopierała
40_1_54_2018.pdf
Etyczny wymiar przeszczepiania narządów od dawców żywych
Elżbieta Antos, Małgorzata Wojciechowska
98_1_54_2018.pdfCopyright © 2006–2019 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone