Dariusz Timler - opublikowane prace

Lista artykułów, których autorem lub współautorem jest Dariusz Timler.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Ocena czasu hospitalizacji oraz sezonowości przyjęć poszkodowanych z obrażeniami klatki piersiowej na SOR
Marcin Cierniak, Maciej Gardoń, Dariusz Timler, Wiesława Trendak, Tomasz Gaszyński
269_4_41_2014.pdf
Analiza przyczyn urazów klatki piersiowej wśród poszkodowanych przyjętych na SOR
Marcin Cierniak, Maciej Gardoń, Dariusz Timler, Wiesława Trendak, Tomasz Gaszyński
76_2_43_2015.pdf
Porównanie skuteczności intubacji z wykorzystaniem prowadnicy typu truflex oraz prowadnicy standardowej w wybranej grupie studentów ratownictwa medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Marcin Cierniak, Marcin Nowakowski, Dariusz Timler, Tomasz Gaszyński
161_2_55_2018.pdf
Analiza zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Marcin Cierniak, Martyna Kruszyńska, Cezary Kułak, Dariusz Timler
257_4_61_2019.pdfCopyright © 2006–2020 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone