Beata Pięta - opublikowane prace

Lista artykułów, których autorem lub współautorem jest Beata Pięta.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Hipotermia lecznicza w encefalopatii niedotlenieniowo‑niedokrwiennej noworodków
Joanna Żurawska, Ryszard Szpunar, Beata Pięta
295_4_41_2014.pdf
Ocena wiedzy personelu medycznego i niemedycznego o podstawowych czynnościach resuscytacyjnych (BLS) oraz zastosowaniu automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
Ryszard Szpunar, Joanna Żurawska, Beata Pięta
235_4_45_2015.pdf
Alternatywne sposoby łagodzenia bólu porodowego
Natalia Smolarek, Małgorzata Pięt, Joanna Żurawska, Ryszard Szpunar, Beata Pięta
74_1_46_2016.pdf
Opieka laktacyjna nad kobietą po cięciu cesarskim zgodna z aktualną wiedzą medyczną
Nela Aleksandra Kameduła, Grażyna Bączek, Beata Pięta
Aktywność fizyczna kobiet w ciąży pojedynczej
Ewa Kaźmierczak, Natalia Smolarek, Monika Englert-Golon, Sonia Wojciuch, Beata Pięta
186_2_55_2018.pdf
Rola położnej podczas porodu fizjologicznego pacjentki niepełnosprawnej
Anna Wojczyńska, Joanna Sosnowska, Beata PiętaCopyright © 2006–2019 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone