Beata Pięta - opublikowane prace

Lista artykułów, których autorem lub współautorem jest Beata Pięta.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Hipotermia lecznicza w encefalopatii niedotlenieniowo‑niedokrwiennej noworodków
Joanna Żurawska, Ryszard Szpunar, Beata Pięta
295_4_41_2014.pdf
Ocena wiedzy personelu medycznego i niemedycznego o podstawowych czynnościach resuscytacyjnych (BLS) oraz zastosowaniu automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
Ryszard Szpunar, Joanna Żurawska, Beata Pięta
235_4_45_2015.pdf
Alternatywne sposoby łagodzenia bólu porodowego
Natalia Smolarek, Małgorzata Pięt, Joanna Żurawska, Ryszard Szpunar, Beata Pięta
74_1_46_2016.pdf
Opieka laktacyjna nad kobietą po cięciu cesarskim zgodna z aktualną wiedzą medyczną
Nela Aleksandra Kameduła, Grażyna Bączek, Beata Pięta
Aktywność fizyczna kobiet w ciąży pojedynczej
Ewa Kaźmierczak, Natalia Smolarek, Monika Englert-Golon, Sonia Wojciuch, Beata Pięta
186_2_55_2018.pdf
Rola położnej podczas porodu fizjologicznego pacjentki niepełnosprawnej
Anna Wojczyńska, Joanna Sosnowska, Beata Pięta
Utrzymanie założeń Inicjatywy „Szpital Przyjazny Dziecku” na przykładzie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
Barbara Baranowska, Ewa Rogozińska, Grażyna Bączek, Urszula Tataj-Puzyna, Anna Durka, Dorota Sys, Beata Pięta
Zawód położnej na terenie Polski w XX wieku
Agnieszka Smerdka, Beata Pięta
Wybrane urazy porodowe jako zdarzenia niepożądane
Joanna Sosnowska, Beata Pięta
Jakościowa analiza działań Stowarzyszenia Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni” na rzecz wspierania pozytywnego doświadczenia porodowego
Barbara Baranowska, Ewelina Kościk, Grażyna Bączek, Urszula Tataj-Puzyna, Magdalena Krauze, Dorota Sys, Beata Pięta
120_2_59_2019.pdf
Zakażenia u kobiet ciężarnych
Joanna Sosnowska, Beata Pięta
218_2_59_2019.pdfCopyright © 2006–2020 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone