Arleta Kowala‑Piaskowska - opublikowane prace

Lista artykułów, których autorem lub współautorem jest Arleta Kowala‑Piaskowska.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Objawowe zakażenie Clostridium difficile u ciężarnej – opis przypadku oraz analiza metod diagnostycznych i terapeutycznych możliwych do zastosowania u kobiet ciężarnych
Michał Chojnicki, Adrian Dąbrowski, Maciej Bura, Błażej Rozpłochowski, Aleksandra Bruś‑Chojnicka, Andrzej Marszałek, Arleta Kowala‑Piaskowska, Iwona Mozer‑Lisewska
225_4_45_2015.pdfCopyright © 2006–2019 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone