Łukasz Bojkowski - opublikowane prace

Lista artykułów, których autorem lub współautorem jest Łukasz Bojkowski.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Związek między nadużywaniem alkoholu a wynikiem w skali MMSe u osób starszych (mieszkańców Domu Pomocy Społecznej)
Łukasz Bojkowski, Karolina Chlebosz, Alicja Urbaniak
229_4_45_2015.pdf
Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w wybranych obszarach psychologicznego funkcjonowania człowieka
Łukasz Bojkowski, Ewa Mojs
92_1_46_2016.pdf
Ingerencja technologiczna w aktywność fizyczną i rywalizację sportową
Łukasz Bojkowski
132_1_50_2017.pdf
Palenie tytoniu i konsekwencje tego nałogu dla zdrowia osób w podeszłym wieku
Łukasz Bojkowski, Ewa Mojs
220_2_51_2017.pdf
Syndrom wypalenia zawodowego w aktywności sportowej
Karolina Mularczyk, Łukasz Bojkowski
225_2_51_2017.pdf
Wyznaczanie celów w kontekście zachowań zdrowotnych
Łukasz Bojkowski



Copyright © 2006–2020 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone