Operacyjne i zachowawcze metody postępowania w ginekologii

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Grażyna Jarząbek‑Bielecka, Marek Bielecki, Joanna Buks, Magdalena Pisarska‑Krawczyk, Maciej Wilczak, Witold Kędzia

2 (43) 2015 s. 89–92
Kliknij aby wrócić do spisu treści
89_2_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Jarząbek‑Bielecka G., Bielecki M., Buks J., Pisarska‑Krawczyk M., Wilczak M., Kędzia W. Operacyjne i zachowawcze metody postępowania w ginekologii. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;2(43):89–92.

Ginekologia (z greckiego gyne = kobieta) jest nauką zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem chorób narządów płciowych kobiety. W szerszym rozumieniu tej dyscypliny medycznej jest to nauka zajmująca się ogólnie pojętym zdrowiem kobiety, z uwzględnieniem działań profilaktycznych. Ginekologię jako dziedzinę wiedzy określa się często mianem „choroby kobiece”, co oddaje specyfikę wynikającą z odrębności anatomicznej i fizjologii płci. Przeprowadzono analizę metod postępowania zachowawczego i operacyjnego w ginekologii wskazując, że zarówno w ginekologii, jak i w innych dziedzinach medycyny istotną rolę odgrywa właściwy dobór metod diagnostyki i terapii.

Słowa kluczowe: ginekologia, diagnostyka, terapia.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone