Value based healthcare – czy Polska jest gotowa na rewolucję w zakresie finansowania świadczeń?

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Weronika Ciećko, Ewa Bandurska, Marzena Zarzeczna-Baran

3 (56) 2018 s. 365–370
Kliknij aby wrócić do spisu treści
365_3_56_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.54

Fraza do cytowania: Ciećko W., Bandurska E., Zarzeczna-Baran M. Value based healthcare – czy Polska jest gotowa na rewolucję w zakresie finansowania świadczeń?. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;3(56):365–370. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.54

Value Based Healthcare (VBHC), czyli opieka zdrowotna oparta na wartościach, to model świadczenia opieki zdrowotnej, w ramach którego świadczeniodawcy, w tym szpitale i lekarze, otrzymują wynagrodzenie w oparciu o wyniki zdrowotne pacjentów. Model ten opiera się na czterech filarach: 1. dane i informatyka zdrowotna, 2. benchamarking, badania i narzędzia, 3. organizacje dostawcze i zarządzanie zmianami oraz 4. zachęty i płatności. Jedną z głównych zalet, wynikających z wdrożenia opieki zdrowotnej opartej na wartości, jest ogólna poprawa stanu zdrowia społeczeństwa przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na opiekę zdrowotną. VBHC jest nową koncepcją wdrażaną przez kraje bądź całe regiony, której głównym elementem jest opieka zintegrowana. Część państw jest dobrze przygotowana do wprowadzenia modelu VBHC, natomiast wiele krajów boryka się wciąż z problemami dotyczącymi rozwoju infrastruktury oraz stopnia komputeryzacji jednostek ochrony zdrowia. Problem ten dotyczy również Polski.

Słowa kluczowe: VBHC, opieka zintegrowana, Polska.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone