Koszty utraconej produktywności pacjentów z zapalnymi schorzeniami stawów w Polsce

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Krzysztof Malinowski, Paweł Kawalec

3 (48) 2016 s. 327–344
Kliknij aby wrócić do spisu treści
327_3_48_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.18

Fraza do cytowania: Malinowski K., Kawalec P. Koszty utraconej produktywności pacjentów z zapalnymi schorzeniami stawów w Polsce. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;3(48):327–344. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.18

Zapalne choroby stawów, takie jak zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów, enteropatyczne zapalenie stawów, seropozytywne reumatoidalne zapalenie stawów, mogą spowodować silny ból stawów czy upośledzenie funkcjonalne, co prowadzi do obniżenia jakości życia i powoduje straty w wydajności pracy populacji. Polski system ubezpieczeń zdrowotnych gromadzi dane o absencji związanej ze zwolnieniami lekarskimi oraz krótkoterminową, długoterminową lub trwałą niezdolnością do pracy. Stosując podejście analityczne określane jako metoda kapitału ludzkiego, oceniliśmy generowane przez te choroby całkowite koszty pośrednie. W 2012 roku były one równe 281 mln zł (mierzone z uwzględnieniem produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca), 676 mln zł (przy użyciu wartości dodanej na pracownika) lub 207 mln zł (przy wykorzystaniu dochodów brutto na pracownika). Seropozytywne reumatoidalne zapalenie stawów było odpowiedzialne za 55% całkowitych kosztów; łuszczycowe zapalenie stawów i enteropatyczne zapalenie stawów były natomiast odpowiedzialne za 7% całkowitych kosztów pośrednich. Struktura kosztów pośrednich była inna dla każdej z chorób, ale w każdym przypadku krótkotrwała niepełnosprawność była odpowiedzialna za relatywnie niewielką część kosztów całkowitych związanych z obniżeniem produktywności.

Słowa kluczowe: zapalne choroby stawów, jakość życia, niezdolność do pracy, koszty pośrednie, absencja chorobowa.Copyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone