Powinności uzdrowisk na rzecz płatnika

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Artur Guźlecki

2 (47) 2016 s. 198–201
Kliknij aby wrócić do spisu treści
198_2_47_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Guźlecki A. Powinności uzdrowisk na rzecz płatnika. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;2(47):198–201.

W czasach zaborów w Polsce, kiedy nie było balneologii zajmującej się leczeniem przy użyciu dóbr naturalnych jako działu medycyny, do uzdrowisk zarówno dzieci, jak i dorośli jeździli przede wszystkim w celach leczniczych. Dorośli jeździli także z innych powodów. W miarę rozwoju medycyny, kiedy w Polsce „goniliśmy Zachód”, a potem zaczęliśmy z nim współpracę, balneologia rozszerzyła swe działania na inne obszary egzystencji człowieka potrzebującego leczenia w uzdrowisku. Jakie są dziś zadania uzdrowisk, za które płatnicy im płacą? Odpowiedź Czytelnik znajdzie w tym artykule. W tekście zostaną zacytowane i analizie poddane te fragmenty współcześnie obowiązujących aktów prawnych zaczerpniętych z Internetowego Systemu Aktów Prawnych, które mówią o powinnościach uzdrowisk wobec płatnika we współcześnie obowiązującym prawie polskim. Określoną na wstępie pracy metodą zostanie zweryfikowana hipoteza, iż poszczególni płatnicy płacą za spełnianie na ich rzecz ustawowych zadań uzdrowiska, które dadzą się sprowadzić do: – zaspokajania przez zakład lecznictwa uzdrowiskowego (jeśli jest on zakładem opieki całodobowej) codziennych potrzeb bytowych kuracjusza, – poprawy stanu zdrowia kuracjusza, – profilaktyki stanu zdrowia kuracjusza, – edukacji zdrowotnej kuracjusza korespondującą z chorobą, na którą jest on leczony w uzdrowisku. We wnioskach stwierdzono, że: 1) przyjęta w części metodologicznej tego artykułu hipoteza potwierdziła się w całości; 2) kuracjuszowi dziecku ustawowo od uzdrowiska należą się świadczenia opiekuńcze i edukacyjne, co nie było ujęte w hipotezie do przedstawionych badań. W hipotezie nie było też ujęte świadczenie zdrowotne rzeczowe. Ustawowo należy się ono od uzdrowiska każdemu kuracjuszowi bez względu na wiek.

Słowa kluczowe: uzdrowiska polskie, prawne powinności uzdrowisk na rzecz płatników, zakład lecznictwa uzdrowiskowego.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone