Wybrane konsekwencje ekonomiczne i zdrowotne konsumpcji tytoniu dla budżetu państwa i sektora publicznego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marcin Motnyk, Michał Chrobot, Brunon Zemła

2 (47) 2016 s. 184–190
Kliknij aby wrócić do spisu treści
184_2_47_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Motnyk M., Chrobot M., Zemła B. Wybrane konsekwencje ekonomiczne i zdrowotne konsumpcji tytoniu dla budżetu państwa i sektora publicznego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;2(47):184–190.

Konsumpcja tytoniu w Polsce stanowi wciąż liczący się problem społeczny i zdrowotny. Do palenia przyznaje się prawie co trzeci dorosły Polak. Społeczny i zdrowotny aspekt tego problemu w sposób bezpośredni ma wpływ na sferę ekonomiczną. W węższym ujęciu – w kontekście konsumpcji tytoniu – wpływ ten obejmuje budżet państwa i sektor publiczny, a w szerszym – całą gospodarkę. W artykule przedstawione są najważniejsze konsekwencje konsumpcji tytoniu w ujęciu węższym, czyli oddziaływanie na budżet państwa i sektor publiczny.

Słowa kluczowe: tytoń, choroby odtytoniowe, koszty, budżet państwa, sektor publiczny.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone