Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oszczędza na brachyterapii

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Hanna Waligórska, Erwin Strzesak, Michał Chrobot

2 (47) 2016 s. 176–179
Kliknij aby wrócić do spisu treści
176_2_47_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Waligórska H., Strzesak E., Chrobot M. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oszczędza na brachyterapii. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;2(47):176–179.

Celem artykułu jest przybliżenie problematyki związanej z radioterapią ze szczególnym zwróceniem uwagi na brachyterapię. Płatnik określa warunki zawierania i realizacji umów, tak więc decyduje o wysokości finansowania świadczeń. Niestety przepisy nie zawsze są jednoznacznie sformułowane, jak dzieje się w przypadku brachyterapii. Płatnik w trakcie trwania umowy precyzuje przepisy i wprowadza je wstecznie do stosowania, obciążając świadczeniodawców karami i zabierając środki za świadczenia wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Artykuł ma na celu przybliżyć problematykę zmagań świadczeniodawców z brakiem precyzji w przepisach i konsekwencji, jakie się z tym wiążą dla pacjentów i podmiotów leczniczych.

Słowa kluczowe: brachyterapia, radioterapia, przepisy.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone