E-learning i blended learning w opinii studentów uczelni medycznej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Monika Podwińska, Karolina Szczeszek, Maciej Wilczak

2 (47) 2016 s. 135–141
Kliknij aby wrócić do spisu treści
135_2_47_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Podwińska M., Szczeszek K., Wilczak M. E-learning i blended learning w opinii studentów uczelni medycznej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;2(47):135–141.

W edukacji akademickiej powszechnie stosowane są nowoczesne techniki dydaktyczne. Komputer i Internet mogą stanowić w procesie nauczania–uczenia się zarówno źródło wiedzy, jak i sposób na jej przekazywanie. Wiele uczelni wdraża do swoich programów kursy przedmiotowe, które są prowadzone w całości albo – zwykle – w jakiejś części poprzez sieć internetową. Celem tej pracy jest analiza wyników badań na temat znaczenia nowoczesnych form nauczania takich jak e-learning i blended learning w edukacji studentów uczelni medycznej. Wnioski zostały sformułowane na podstawie analizy opinii studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP). W badaniach wzięło udział 92 studentów z pięciu kierunków studiów realizowanych w UMP.

Słowa kluczowe: e-learning, blended learning, kształcenie medyczne, szkolnictwo wyższe.Copyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone