Problemy ginekologiczne wieku dziecięcego i dorosłego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Małgorzata Mizgier, Joanna Buks, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Maciej Wilczak, Witold Kędzia

2 (43) 2015 s. 103–105
Click to return to issue contents
103_2_43_2015.pdf
Digital version of article (in PDF file)

Fraza do cytowania: Jarząbek-Bielecka G., Mizgier M., Buks J., Pisarska-Krawczyk M., Wilczak M., Kędzia W. Problemy ginekologiczne wieku dziecięcego i dorosłego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;2(43):103–105.

Od najmłodszych lat dziewczęta powinny być objęte opieką ginekologiczną, uwzględniającą profilaktykę ginekologiczną także w aspekcie onkologii. W poniższym artykule przedstawiono zarys problematyki ginekologii wieku rozwojowego, uwzględniając te kwestie.

Key words: dziewczęta, opieka ginekologiczna, wiek rozwojowy, onkologia.Copyright © 1989–2020 Polish Review of Health Sciences. All rights reserved.