The signs and symptoms of gynecological diseases

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Grażyna Jarząbek‑Bielecka, Małgorzata Mizgier, Joanna Buks, Magdalena Pisarska‑Krawczyk, Maciej Wilczak, Witold Kędzia

4 (45) 2015 s. 297–300
Click to return to issue contents
297_4_45_2015.pdf
Digital version of article (in PDF file)

Fraza do cytowania: Jarząbek‑Bielecka G., Mizgier M., Buks J., Pisarska‑Krawczyk M., Wilczak M., Kędzia W. The signs and symptoms of gynecological diseases. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;4(45):297–300.

W ginekologii, a szczególnie w ginekologii operacyjnej istotne są aspekty profilaktyki, które ściśle wiążą się ze znajomością przez pacjentki objawów chorób ginekologicznych. Ponadto ważna jest właściwa edukacja prozdrowotna kobiet, uwzględniająca szerzenie wiedzy na temat objawów tych chorób.

Key words: choroby ginekologiczne, symptomy, edukacja, kobiety.Copyright © 1989–2020 Polish Review of Health Sciences. All rights reserved.