Terapia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym z punktu widzenia fizjoterapeuty

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Magdalena Pogorzelczyk, Ewa Gajewska

1 (38) 2014 s. 43–47
Kliknij aby wrócić do spisu treści
43_1_38_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Pogorzelczyk M., Gajewska E. Terapia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym z punktu widzenia fizjoterapeuty. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;1(38):43–47.

Mózgowe porażenie dziecięce jest zespołem objawów, gdzie oprócz zaburzeń ruchowych występują różnorakie problemy towarzyszące, takie jak niepełnosprawność intelektualna, zaburzanie mowy, wzroku, słuchu, padaczka. Dlatego też osoby z tą jednostką wymagają wielokierunkowej opieki. Personel medyczny i terapeuci powinni działać w interdyscyplinarnym zespole, który poprzez wyznaczanie wspólnych celów, konsultowanie przebiegu i postępu leczenia oraz podejście indywidualne do pacjenta, pozwoli na zwiększenie efektywności terapii. Podczas planowania rehabilitacji, prócz głównej terapii, można również uwzględnić terapie wspomagające, zaliczane do grupy niekonwencjonalnych, które dostarczą innych bodźców i doświadczeń dziecku. Wpływają one szczególnie na pobudzanie zmysłów oraz odbieranie wrażeń. Należą do nich m.in. zooterapia, czyli terapia z udziałem zwierząt, jak na przykład dogoterapia czy hipoterapia. Wpływają one na zmysł dotyku, słuchu, wzroku, węchu oraz na motorykę dziecka. Szczególną zaletą zajęć jest duża motywacja dzieci do ćwiczeń. Terapia w wodzie daje pozytywne warunki do normowania napięcia mięśniowego oraz pobudzania receptorów znajdujących się w skórze. Terapia Domana, poprzez uwzględnienie programów: podłogi, równowagi, motorycznego, oddechowego, odżywiania i pobudzania intelektu, ma wielokierunkowe działanie na organizm dziecka.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, metody niekonwencjonalne, rehabilitacja.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone