Biochemiczne markery nowotworowe raka piersi i jajnika

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Piotr Białas, Anna Jankowska

2 (43) 2015 s. 115–121
Kliknij aby wrócić do spisu treści
115_2_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Białas P., Jankowska A. Biochemiczne markery nowotworowe raka piersi i jajnika. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;2(43):115–121.

Diagnostyka chorób nowotworowych stanowi duże wyzwanie dla współczesnej medycyny. W celu wykrycia nowotworu stosuje się szereg technik analitycznych (morfometrycznych, biochemicznych, cytogenetycznych, molekularnych, morfologicznych), a także liczne metody obrazowania. Duże znaczenie mają markery nowotworowe, zwłaszcza że ich oznaczanie nie jest tak wysoce obciążające dla organizmu jak inne metody. Jednak w praktyce klinicznej oznaczenia mian markerów są obwarowane odpowiednimi wartościami predykcyjnymi, czułością i swoistością. Dotychczas nie udało się zdefiniować substancji, którą można by uznać za idealny marker biochemiczny. W niniejszej pracy przeanalizowania najnowsze danych literaturowe, a także rekomendacje międzynarodowych organizacji – ASCO (American Society of Clinical Oncology) i EGTM (European Group on Tumor Markers) dotyczące markerów wykorzystywanych w diagnostyce raka piersi i jajnika. Spośród wielkocząsteczkowych substancji używanych w klinice opisano tu odpowiednio dla raka piersi: CEA, CA 15.3 i CA 27.29 i dla raka jajnika: CA 125, mezotelina, B7-H4 oraz CG.

Słowa kluczowe: markery nowotworowe, wartość predykcyjna testów, rak piersi, rak jajnika, algorytm ROMA.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone