Promocja zdrowia a zaburzenia statyki narządów płciowych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Grażyna Jarząbek‑Bielecka, Joanna Buks, Magdalena Pisarska‑Krawczyk, Maciej Wilczak, Marek Bielecki, Witold Kędzia

2 (43) 2015 s. 97–102
Kliknij aby wrócić do spisu treści
97_2_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Jarząbek‑Bielecka G., Buks J., Pisarska‑Krawczyk M., Wilczak M., Bielecki M., Kędzia W. Promocja zdrowia a zaburzenia statyki narządów płciowych. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;2(43):97–102.

Promocja zdrowia to szereg działań prowadzących do zapewnienia odpowiednich warunków życia, pracy, kształcenia, kultury fizycznej oraz wypoczynku i rekreacji. Zdrowie uważa się za potencjał zdolności przystosowania się organizmu do wymogów środowiska. Wg. WHO jest to: stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Zdrowie to również zdolność do pełnienia ról społecznych, adaptacji do zmian środowiska i radzenia sobie z tymi zmianami. Zaburzenia statyki narządów płciowych są znacznym zakłóceniem zdrowia – są swoistym kalectwem często związanym z nietrzymaniem moczu i dysfunkcjami w sferze somatycznej i psychoseksualnej. Za czynniki sprawcze zaburzeń statyki narządów płciowych i nietrzymania moczu uznaje się m.in. otyłość, występowanie przewlekłych zaparć i chorób przebiegających z uporczywym kaszlem, wykonywanie ciężkiej pracy fizycznej oraz stres. Stąd rola profilaktycznych programów edukacyjnych promujących zdrowie z poradnictwem aptekarskim włącznie.

Słowa kluczowe: ginekologia, zaburzenia statyki, profilaktyka.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone