Różnice w informowaniu o zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie w sezonie grzewczym i poza nim przez prasę lokalną wydaną w latach 2009–2013

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Agnieszka Magiera, Bartosz Balcerzak

2 (43) 2015 s. 81–88
Kliknij aby wrócić do spisu treści
81_2_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Magiera A., Balcerzak B. Różnice w informowaniu o zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie w sezonie grzewczym i poza nim przez prasę lokalną wydaną w latach 2009–2013. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;2(43):81–88.

Wstęp. Kraków należy do miast, w których występuje wysoki stopień zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 w sezonie grzewczym i ozonem O3 w sezonie pozagrzewczym. Udowodniono naukowo, że pył zawieszony i ozon mają toksyczny wpływ na ludzkie zdrowie, który przejawia się głównie poprzez powstawanie schorzeń układu oddechowego, alergii. W związku z tym istnieje potrzeba informowania mieszkańców o jakości powietrza przez cały rok. Informacje o środowiskowym ryzyku zdrowotnym są przekazywane m.in. przez prasę. Cel. Ocena stopnia informowania o środowiskowym ryzyku dla zdrowia związanym z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie, przez wybrane dzienniki lokalne wydane w latach 2009–2013. Materiał i metody. Przeprowadzono badanie jakościowe, eksploracyjne z komponentami badania ilościowego. Zanalizowano treść artykułów prasowych poświęconych zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie, ukazujących się w Dzienniku Polskim, Gazecie Krakowskiej i Gazecie Wyborczej w latach 2009–2013. Następnie zestawiono liczbę artykułów dotyczących zanieczyszczenia powietrza w Krakowie z miesięcznymi średnimi wartościami stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz ozonu O3 w Krakowie w latach 2009–2013 i na tej podstawie przedstawiono wykresy. Wyniki. Stwierdzono różnice w liczbie publikowanych artykułów w sezonie grzewczym (jesienno‑zimowym) i pozagrzewczym (wiosenno‑letnim). Dziennikarze wybranej prasy lokalnej opublikowali więcej artykułów w sezonie grzewczym. Wnioski. Wskazane różnice w informowaniu o zanieczyszczeniu powietrza (różnice w liczbie opublikowanych artykułów) między sezonem jesienno‑zimowym a sezonem wiosenno‑letnim mogą wynikać np. ze znaczenia, rozmiaru/wielkości zjawiska, jakim jest smog zimowy.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, Kraków, artykuły prasowe, pył zawieszony PM10, ozon.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone