Analiza przyczyn urazów klatki piersiowej wśród poszkodowanych przyjętych na SOR

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marcin Cierniak, Maciej Gardoń, Dariusz Timler, Wiesława Trendak, Tomasz Gaszyński

2 (43) 2015 s. 76–80
Kliknij aby wrócić do spisu treści
76_2_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Cierniak M., Gardoń M., Timler D., Trendak W., Gaszyński T. Analiza przyczyn urazów klatki piersiowej wśród poszkodowanych przyjętych na SOR. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;2(43):76–80.

Wstęp. Obrażenia klatki piersiowej, jak każde inne, mają różnorodną etiologię. W dość dużej części (26–31%) są to wypadki komunikacyjne. Sporą cześć zajmują także upadki z wysokości i pobicia. Cel. W prezentowanym badaniu naszym celem było sprawdzenie: z jakich przyczyn chorzy ujęci w próbie badanej odnieśli obrażenia klatki piersiowej oraz do jakich oddziałów trafili później. Sprawdzaliśmy także czy ciężkość obrażeń zależy od innych czynników, np. od wieku. Materiał i metody. Badanie polegało na analizie statystycznej historii chorób pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WSS im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, hospitalizowanych z powodu obrażeń klatki piersiowej w latach 2009–2010. Szczególną uwagę zwrócono na przyczyny obrażeń oraz na to, na jakie oddziały kierowani byli pacjenci po wstępnej hospitalizacji i zaopatrzeniu na SOR. Wyniki. Najczęstszym mechanizmem urazu w populacji badanej w roku 2010 był wypadek komunikacyjny (50,7%), drugim co do częstości było pobicie (17,7%). Zarówno w 2009 jak i w 2010 roku wykazano istotną statystycznie zależność pomiędzy mechanizmem urazu jakim jest wypadek komunikacyjny a stopniem ciężkości obrażeń. Wnioski. Poszkodowani w próbie badanej najczęściej doznali obrażeń klatki piersiowej w następstwie wypadków komunikacyjnych oraz pobić.

Słowa kluczowe: mechanizm urazu, obrażenia klatki piersiowej, SOR.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone