Wpływ wsparcia i obecności partnera na samopoczucie kobiety rodzącej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Agnieszka Berkau

2 (43) 2015 s. 71–75
Kliknij aby wrócić do spisu treści
71_2_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Berkau A. Wpływ wsparcia i obecności partnera na samopoczucie kobiety rodzącej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;2(43):71–75.

Wstęp. Narodziny dziecka to kulminacyjny moment w życiu rodziny. Ważne, by do tego wydarzenia przygotować się w odpowiedni sposób, a zaangażowanie ojca dziecka w czasie ciąży staje się sprawą kluczową. W Polsce, po kongresie pod hasłem „Jakość narodzin – jakość życia” w 1993 r., w polskich szpitalach powstały warunki do odbycia porodu rodzinnego oraz wprowadzono nowy styl opieki położniczej, który nie tylko uwzględnił aspekt medyczny, ale też psychologiczny i społeczny. Wyniki najnowszych badań wskazują, że kobiety są coraz mniej odporne na depresję poporodową, dlatego podczas porodu potrzebują wsparcia, otuchy, troski, ciepłego słowa i fizycznego kontaktu. W niniejszym artykule przedstawiono badanie postawy kobiet wobec możliwości uczestniczenia partnera przy porodzie oraz dokonano analizy na temat tego, czy wsparcie partnera ma wpływ na samopoczucie rodzącej. Cel. Celem badania jest ustalenie, czy obecność partnera podczas porodu ma wpływ na samopoczucie i zachowanie rodzącej. Materiał i metody. Dla potrzeb badawczych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędzie badawcze to własnej konstrukcji kwestionariusz ankiety, zbudowany z 20 pytań. Badaniami objęto grupę 49 kobiet ciężarnych lub w pierwszym tygodniu połogu. Były one pacjentkami Ginekologiczno‑Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu w kwietniu 2015 r. Wyniki. Z badań wynika, że kobiety pragną wsparcia przy porodzie, a większość z nich, jako osobę towarzyszącą, wybiera partnera. Kobiety oczekują od partnerów trzymania za rękę, zapewnienia fizycznego kontaktu, wsparcia duchowego, oraz że będzie dodawał sił werbalnie, a najlepiej by zrobił wszystko, aby ułatwić jej to zadanie. Wnioski. Partner powinien być obecny przy porodzie. Jego obecność powoduje, że kobieta czuje się bezpieczniej i pewniej, co sprawia, że jest spokojniejsza i poród przebiega łagodniej.

Słowa kluczowe: poród, poród rodzinny, ojciec, partner przy porodzie, samopoczucie.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone