Samodzielność i kompetencje zawodu położnej w systemie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Polsce

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Agnieszka Smerdka

1 (42) 2015 s. 45–50
Kliknij aby wrócić do spisu treści
45_1_42_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Smerdka A. Samodzielność i kompetencje zawodu położnej w systemie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Polsce. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;1(42):45–50.

Zawód położnej uważany jest za jeden z najstarszych zawodów świata. Początkowo zawodu położnej można było nauczyć się przez zdobywanie doświadczenia u boku bardziej doświadczonych kobiet, pomagających w czasie porodu. Obecnie, aby móc wykonywać zawód położnej należy ukończyć studia wyższe na uczelni medycznej, ponadto, aby pracować jako położna rodzinna trzeba wykazać się ukończeniem kursów dokształcających w tej dziedzinie.

Słowa kluczowe: położna, położna rodzinna, ciąża, poród, połóg, opieka okołoporodowa, opieka przedporodowa, opieka poporodowa.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone