Prawidłowo prowadzona indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta następstwem kontroli przeprowadzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia?

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Hanna Waligórska, Erwin Strzesak, Jolanta Kaczmarek

1 (42) 2015 s. 42–44
Kliknij aby wrócić do spisu treści
42_1_42_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Waligórska H., Strzesak E., Kaczmarek J. Prawidłowo prowadzona indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta następstwem kontroli przeprowadzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia?. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;1(42):42–44.

Wokół dokumentacji medycznej pacjenta toczy się wiele dyskusji, szczególnie podczas kontroli, rozpraw sądowych czy w przypadkach, kiedy dokumentacja jest przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wtedy widać ile posiada w sobie nieprawidłowości i błędów. Czy kontrole przeprowadzane przez NFZ są w stanie to zmienić? Na to pytanie spróbuję odpowiedzieć w poniższym artykule. Na ile kontrole przeprowadzane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i obowiązujące przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej mają wpływ na świadczeniodawców, by przekonać ich do prawidłowego prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

Słowa kluczowe: dokumentacja medyczna, Narodowy Fundusz Zdrowia, kontrola, błąd, brak opisu, brak danych, nieprawidłowości.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone