Poziom świadomości kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Stefanek, Paulina Durka

1 (38) 2014 s. 29–38
Kliknij aby wrócić do spisu treści
29_1_38_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Stefanek A., Durka P. Poziom świadomości kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;1(38):29–38.

Wstęp. Rak szyjki macicy jest najczęstszym, po raku piersi, nowotworem złośliwym żeńskich narządów płciowych. Jest czwartym spośród wszystkich nowotworów stwierdzanych u kobiet. Pomimo spadku zapadalności na raka szyki macicy, w Polsce nadal, w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, jest najwyższy odsetek zachorowań i zgonów z powodu nowotworu szyjki macicy. Cel pracy. Celem pracy jest ocena wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy, co może w przyszłości posłużyć do utworzenia programu edukacyjnego. Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 777 kobiet w różnym wieku, z całej Polski. Dane zebrano za pomocą ankiety składającej się z 3 pytań metryczkowych oraz 10 pytań dotyczących profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Wyniki. Najrzadziej cytologię wykonują kobiety młode – do 29. roku życia, w ciągu ostatniego roku zaledwie 40% ankietowanych. Trzykrotnie więcej kobiet z wykształceniem średnim, zawodowym i podstawowym (36,3%) nigdy nie wykonało cytologii w porównaniu do kobiet z wykształceniem wyższym (12,3%). Większość kobiet jest świadoma, że głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy jest zakażenie wirusem HPV (89,7%). Wnioski. Należy zwrócić szczególną uwagę na edukację młodzieży w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, profilaktyka.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone