Ocena czasu hospitalizacji oraz sezonowości przyjęć poszkodowanych z obrażeniami klatki piersiowej na SOR

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marcin Cierniak, Maciej Gardoń, Dariusz Timler, Wiesława Trendak, Tomasz Gaszyński

4 (41) 2014 s. 269–272
Kliknij aby wrócić do spisu treści
269_4_41_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Cierniak M., Gardoń M., Timler D., Trendak W., Gaszyński T. Ocena czasu hospitalizacji oraz sezonowości przyjęć poszkodowanych z obrażeniami klatki piersiowej na SOR. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;4(41):269–272.

Wprowadzenie. Do obrażeń klatki piersiowej wymagających hospitalizacji może dojść w wyniku wypadków komunikacyjnych, upadków z wysokości, postrzałów oraz w przebiegu innych mechanizmów. Dwie trzecie chorych, którzy mają potencjalnie śmiertelne obrażenia klatki piersiowej dociera do izby przyjęć żywe i tylko 15% wymaga interwencji chirurgicznej. Cel. W przeprowadzonej analizie oceniono czas hospitalizacji w ramach SOR, sezonowość przyjęć oraz do jakich oddziałów trafiali pacjenci po zaopatrzeniu i diagnostyce w SOR. Materiał i metody. Retrospektywna analiza statystyczna zebranych danych, tj. historii chorób pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WSS im. Mikołaja Kopernika w Łodzi w latach 2009–2010. Łącznie przeanalizowano 346 historii chorób (203 z roku 2010 i 143 z roku 2009) ww. pacjentów. Stan kliniczny został określony z wykorzystaniem skali fizjologicznej (RTS). Wyniki. Średni czas hospitalizacji na SOR w badanej populacji w roku 2009 wyniósł 6 h i 53 min, a w roku 2010 nieznacznie krócej; 6 h i 21 min. Wśród osób z ciężkimi obrażeniami klatki piersiowej, średni czas pobytu w 2009 roku wynosił 6 h, rok później już tylko 4 h. Wnioski. Pomimo wzrostu liczby pacjentów w roku 2010, skróceniu uległ średni czas hospitalizacji na SOR.

Słowa kluczowe: sezonowość, obrażenia klatki piersiowej, SOR.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone