Ocena ilościowa zestawów obiadowych realizowanych w stołówce szkolnej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marzena Zołoteńka‑Synowiec, Ewa Malczyk, Beata Całyniuk, Marlena Gambal

3 (40) 2014 s. 242–247
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Zołoteńka‑Synowiec M., Malczyk E., Całyniuk B., Gambal M. Ocena ilościowa zestawów obiadowych realizowanych w stołówce szkolnej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;3(40):242–247.

Celem pracy była ocena ilościowa zestawów obiadowych realizowanych w stołówce szkolnej. Analizie poddano dekadowe jadłospisy z czterech pór roku realizowane w stołówce szkolnej w Legnicy, które były wywieszone przed stołówką szkolną z podanymi szczegółowo produktami oraz gramaturą. Oceniono obiady, które składały się z dwóch dań – zupy oraz drugiego dania. W obliczeniach przyjęto, że obiad powinien zapewnić 35% dziennego zapotrzebowania. Ze stołówki szkolnej korzystają dzieci z klas od 1–6, w wieku od 7. do 12. roku życia. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż racje pokarmowe realizowane w stołówce szkolnej były niezgodne z zasadami racjonalnego żywienia. Wykazano, że wartość energetyczna zestawów obiadowych bez względu na sezon nie pokrywała zalecanej normy na energię dla poszczególnych grup ludności (dzieci 7–9 lat, chłopcy i dziewczęta 10–12 lat). W zestawach obiadowych z poszczególnych sezonów zaobserwowano wysoką zawartością białka, węglowodanów, błonnika pokarmowego. Stwierdzono niewystarczającą podaż tłuszczu we wszystkich zestawach obiadowych w badanych porach roku. Procentowy udział składników odżywczych w ocenianych zestawach obiadowych był prawidłowy pod względem ilości białka tylko jesienią. Stwierdzono nadmierny udział węglowodanów oraz niedostateczną podaż tłuszczów w każdym z analizowanych sezonów.

Słowa kluczowe: dzieci w wieku szkolnym, szkoła podstawowa, stołówka szkolna, sposób żywienia.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone