Poziom wiedzy z zakresu czynników ryzyka i profilaktyki raka szyjki macicy wśród studentek wybranych krakowskich uczelni

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Ewa Mędrela-Kuder

1 (38) 2014 s. 20–24
Kliknij aby wrócić do spisu treści
20_1_38_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Mędrela-Kuder E. Poziom wiedzy z zakresu czynników ryzyka i profilaktyki raka szyjki macicy wśród studentek wybranych krakowskich uczelni. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;1(38):20–24.

Wstęp. Rak szyjki macicy jest drugą po raku piersi przyczyną zgonów na nowotwory złośliwe wśród kobiet. Do głównych czynników ryzyka zalicza się: przewlekłe zakażenie wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV), wiek, wczesną inicjację seksualną, dużą liczbę partnerów seksualnych, dużą liczbę porodów, niski status ekonomiczny, wieloletnie palenie tytoniu. Cel pracy. Celem pracy było określenie stanu wiedzy studentek na temat nowotworu szyjki macicy. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 160 kobiet, w tym: 80 studiujących na kierunku fizjoterapii i 80 na technologii chemicznej. Obie grupy wybrały typ stacjonarny jednolitych studiów magisterskich. Ankietowane były w wieku 22–25 lat. Wszystkie respondentki z fizjoterapii i 97,5% z technologii chemicznej były stanu wolnego. Metodą zastosowaną w pracy była ankieta, która została skonstruowana dla potrzeb badania, była dobrowolna i anonimowa. Wyniki. Większość studentek z AWF wymieniła jako czynniki ryzyka – wczesną inicjację seksualną i dużą liczbę partnerów. Większość studentek fizjoterapii (65,0%) i prawie połowa z technologii chemicznej uważała, że pierwsze objawy tego nowotworu pojawiają się późno, gdy jest już inwazyjny. Zdecydowana większość studentek obu kierunków prawidłowo stwierdziła, że badanie cytologiczne umożliwia wykrycie wczesnego stadium przedrakowego. Zdecydowana większość studentek fizjoterapii (92,5%) i z technologii chemicznej (60,0%) wiedziała, że jest szczepionka przeciw wirusom brodawczaka. Większość (80,0%) studentek z AWF i prawie połowa z Politechniki Krakowskiej twierdziła, iż za 90% przypadków raka szyjki macicy odpowiada przewlekła infekcja wirusem HPV. Wnioski. Ogólna wiedza studentek obu kierunków na temat raka szyjki macicy jest niewystarczająca. Studentki fizjoterapii posiadały większą wiedzę o nowotworach od kobiet z drugiego kierunku, co wynika z profilu studiów.

Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, czynniki ryzyka, profilaktyka.Copyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone