Relacje z niezadowolonym pacjentem w podmiocie leczniczym

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Maciej Majewski

2 (59) 2019 s. 209–213
Kliknij aby wrócić do spisu treści
209_2_59_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.34

Fraza do cytowania: Majewski M. Relacje z niezadowolonym pacjentem w podmiocie leczniczym. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;2(59):209–213. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.34

Podmiot leczniczy, jak każda organizacja, funkcjonuje w określonym otoczeniu, w którym najważniejszym elementem są klienci-pacjenci (zarówno aktualni, jak i potencjalni). To od ich decyzji odnośnie wyboru świadczeniodawcy zależy jego sytuacja ekonomiczna (szczególnie w przypadku usług komercyjnych). Na decyzje te ma wpływ w dużej mierze ocena jakości usługi, zarówno bezpośrednia – dokonywana przez pacjenta na podstawie własnych doświadczeń, jak i pośrednia – w oparciu o opinie uzyskane od innych pacjentów. Dlatego ważne jest, aby w przypadku zgłoszenia przez pacjenta skargi czy reklamacji podmiot leczniczy reagował na nie szybko i właściwie.

Słowa kluczowe: relacje, reklamacje, marketing, jakość, marketing relacji.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone