Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia u pacjentów z wyłonioną stomią w wyniku leczenia wybranych chorób nowotworowych – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Agata Gastecka, Magdalena Tarkowska, Kamil Szeliski, Iwona Głowacka-Mrotek, Monika Buhl, Tomasz Nowikiewicz, Wojciech Zegarski, Tomasz Drewa

2 (59) 2019 s. 196–202
Kliknij aby wrócić do spisu treści
196_2_59_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.32

Fraza do cytowania: Gastecka A., Tarkowska M., Szeliski K., Głowacka-Mrotek I., Buhl M., Nowikiewicz T., Zegarski W., Drewa T. Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia u pacjentów z wyłonioną stomią w wyniku leczenia wybranych chorób nowotworowych – przegląd piśmiennictwa. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;2(59):196–202. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.32

Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia (Health Related Quality of Life-HRQOL) jest pojęciem odnoszącym się do subiektywnej samooceny jakości życia pacjenta w zakresie zdrowia, a także choroby i jej leczenia. Tematyka ta stała się w ostatnich latach przedmiotem badań wielu autorów. Leczenie chirurgiczne wybranych chorób nowotworowych, w tym układu pokarmowego, jak i układu moczowego, często skutkuje wyłonieniem stomii. Zmieniony sposób wypróżniania prowadzi do zmian jakości życia w aspekcie funkcjonowania biopsychospołecznego chorego i jego rodziny. Holistyczne podejście do procesu leczenia wymaga podejmowania działań mających na celu poprawę dobrostanu chorego m.in. poprzez zapewnienie skoordynowanej opieki na każdym etapie leczenia. Celem pracy była wieloaspektowa analiza problemów towarzyszących pacjentom z wyłonioną stomią, które wpływają na ocenę HRQOL. Metodą badawczą był przegląd piśmiennictwa dotyczącego jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia w przebiegu raka jelita grubego oraz raka pęcherza moczowego.

Słowa kluczowe: jakość życia, stomia, choroby nowotworowe.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone