Poczucie niesprawności chorych na szpiczaka mnogiego leczonych w oddziale hematologicznym

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Karolina Chabior, Patrycja Zurzycka, Iwona Repka, Grażyna Puto

2 (59) 2019 s. 191–195
Kliknij aby wrócić do spisu treści
191_2_59_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.31

Fraza do cytowania: Chabior K., Zurzycka P., Repka I., Puto G. Poczucie niesprawności chorych na szpiczaka mnogiego leczonych w oddziale hematologicznym. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;2(59):191–195. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.31

Wstęp. Szpiczak mnogi jest przewlekłą chorobą nowotworową układu hematologicznego człowieka wywodzącą się z nieprawidłowości rozrostu monoklonalnych komórek powstałych w szpiku kostnym. Powoduje często niesprawność chorych i skrócenie czasu ich życia. Osoba taka wymaga leczenia specjalistycznego oraz interdyscyplinarnej opieki. Cel. Celem pracy było poznanie odczuć pacjentów co do własnej sprawności fizycznej w przebiegu choroby przewlekłej, jaką jest szpiczak mnogi. Materiał i metody. Do badania poczucia niesprawności badanych pacjentów posłużyła ankieta oparta na standaryzowanych kwestionariuszach EORTC QLQ-30 + QLQ-MY-20 oraz skala akceptacji choroby AIS. Informacje zostały zebrane metodą sondażu diagnostycznego wśród pacjentów oddziałów hematologii. Wyniki. Ponad 3/4 chorych cierpi na dolegliwości bólowe o różnym stopniu nasilenia, które przeszkadzają w wykonywaniu codziennych czynności. W skali AIS tylko 29% pacjentów osiągnęło wynik bardzo dobrego przystosowania do choroby. Wnioski. Szpiczak mnogi przyczynia się do zaburzenia przede wszystkim sfery fizycznej, ale także psychologicznej i socjalnej chorego.

Słowa kluczowe: szpiczak mnogi, niesprawność, ból.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone