Analiza wskazań do porodów operacyjnych w latach 2016–2018 w Szpitalu Św. Rodziny w Poznaniu

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Magdalena Szumska, Martyna Kozłowska-Wytyk, Tomasz Olejniczak

2 (59) 2019 s. 184–190
Kliknij aby wrócić do spisu treści
184_2_59_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.30

Fraza do cytowania: Szumska M., Kozłowska-Wytyk M., Olejniczak T. Analiza wskazań do porodów operacyjnych w latach 2016–2018 w Szpitalu Św. Rodziny w Poznaniu. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;2(59):184–190. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.30

W przedstawionym artykule przeanalizowano udział cięć cesarskich i porodów operacyjnych drogą pochwową w ogólnej liczbie porodów w Szpitalu św. Rodziny w Poznaniu w latach 2016–2018. Porównano na przestrzeni lat wskazania zarówno do porodów operacyjnych drogą pochwową, jak i cięć cesarskich. Najczęstszym wskazaniem do ukończenia porodu zabiegowo okazały się objawy zagrożenia życia płodu w II okresie porodu, niezależnie od zastosowanej metody (kleszcze vs. wyciągacz próżniowy), osiągając od 90 do 95% ogółu porodów operacyjnych drogą pochwową. Udział cięć cesarskich w ogólnej liczbie porodów w analizowanym okresie wzrósł od 30,1% do 34,0%. Najczęstszymi wskazaniami do wykonania cięcia cesarskiego były objawy zagrożenia życia płodu i brak postępu porodu. Uzyskane dane porównano z wynikami analiz przeprowadzonych w innych szpitalach ginekologiczno-położniczych o innym poziomie referencyjności oraz z danymi opublikowanymi przez ACOG [18].

Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, poród operacyjny drogą pochwową, analiza wskazań, kleszcze położnicze, wyciągacz próżniowy, wskazania do cięcia cesarskiego.



Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone