Świadomość zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Piotr Poniewierski, Wojciech Strzelecki, Anna Kostiukow, Włodzimierz Samborski

2 (59) 2019 s. 178–183
Kliknij aby wrócić do spisu treści
178_2_59_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.29

Fraza do cytowania: Poniewierski P., Strzelecki W., Kostiukow A., Samborski W. Świadomość zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;2(59):178–183. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.29

Wstęp. Spektrum autyzmu (ASD) jako silnie heterogeniczne, neurorozwojowe zaburzenie, dotyczy deficytów w społecznej komunikacji oraz ograniczonych, powtarzających się wzorcach zachowania, zainteresowania i aktywności. Cel badania. Ocena poziomu wiedzy dotyczącej objawów autyzmu wśród studentów polskich uczelni. Materiał. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 446 studentów polskich uczelni wyższych z kierunków pedagogicznych (275 badanych), medycznych (109 osób) i innych (62 osoby). Grupę badaną stanowiło 410 kobiet i 36 mężczyzn w wieku od 18 do 59 lat (średnia wieku 23,92). Metody. W badaniu użyto kwestionariusz KCAHW (Knowledge About Childhood Autism Among Health Workers) w polskiej wersji językowej, w celu określenia poziomu świadomości autyzmu. Wyniki. Wykazano, że badani studenci kierunków medycznych (w tym fizjoterapii) osiągają niższe wyniki niż studenci kierunków pedagogicznych. Jednocześnie studenci innych kierunków (takich jak dietetyka) osiągają niższe wyniki niż studenci kierunków medycznych oraz pedagogicznych. Dowiedziono, że studenci kierunków medycznych osiągają niższe wyniki niż studenci kierunków artystycznych oraz pedagogicznych. Wnioski. Poziom wiedzy o autyzmie wśród studentów polskich uczelni można uznać za niewystarczający. Zwłaszcza wśród studentów kierunków medycznych, czyli wśród przyszłych pracowników związanych bezpośrednio z diagnozą, leczeniem i terapią autyzmu.

Słowa kluczowe: KCAHW, autyzm, ASD, wiedza.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone