Zaburzenia odżywiania wśród uczniów szkół cieszyńskich

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Dariusz Góra

2 (59) 2019 s. 172–177
Kliknij aby wrócić do spisu treści
172_2_59_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.28

Fraza do cytowania: Góra D. Zaburzenia odżywiania wśród uczniów szkół cieszyńskich. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;2(59):172–177. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.28

Wstęp. Obecnie młodzież oraz dzieci popełniają liczne błędy żywieniowe. Należą do nich: nadmierne spożywanie pokarmów, wzrost spożycia słodkich napojów, częste i obfite posiłki, łatwość zakupu żywności gotowej do spożycia typu fast food o dużej zawartości tłuszczu, ograniczenie spożycia warzyw i owoców oraz wzrost konsumpcji słodyczy. W Polsce nadwaga i otyłość dotyczy ponad 12% dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Cel pracy. Celem artykułu jest poznanie i omówienie form spędzania wolnego czasu, uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego i sposoby żywienia się uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Cieszyna. Materiał i metody. Materiał badawczy został zebrany w styczniu 2018 r. Do pracy użyto autorskiego kwestionariusza pod tytułem „Moje zdrowie – dbam o nie”. Anonimowa ankieta zawierała kilka pytań dotyczących sposobu żywienia, formy spędzania wolnego czasu oraz uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego w szkole. Ankieta była skierowana do uczniów klas III szkół średnich (189 chłopców i 178 dziewcząt). Obliczenia (z podziałem na płeć) ujęto w tabelach i dokonano ich interpretacji. Wyniki. Oglądanie telewizji deklaruje 37% chłopców i 32% dziewcząt. Jest to najczęstsza forma spędzania wolnego czasu. W zajęciach z wychowania fizycznego regularnie uczestniczy 72% ankietowanych chłopców i 61% dziewcząt. Aż 46% ankietowanych chłopców i 42% dziewcząt przyznało się do konsumpcji słodyczy co najmniej 5 razy w tygodniu, a fast foody co najmniej raz w tygodniu przez 24% chłopców i 21% dziewcząt. Wnioski. Badania wykazały istnienie szeregu nieprawidłowości w sposobie odżywiania się młodzieży. Powszechnie panujące przekonanie, że szczupła sylwetka jest atutem w dzisiejszych czasach skłania wiele osób do korzystania z wielu diet odchudzających lub głodówek, które nadmiernie stosowane mogą stanowić zagrożenie dla rozwijającego się organizmu. Respondenci wykazują również niedostateczną aktywność fizyczną.

Słowa kluczowe: młodzież, nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone