Obieg kart uodpornienia noworodka w świetle regulacji prawnych i zaleceń w zakresie opieki nad noworodkiem na przykładzie publicznego i niepublicznego podmiotu leczniczego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Magdalena Gawałko, Magdalena Chudowolska-Kiełkowska, Bernadetta Gieroń-Kozina, Elżbieta Antos, Małgorzata Wojciechowska

2 (59) 2019 s. 157–163
Kliknij aby wrócić do spisu treści
157_2_59_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.26

Fraza do cytowania: Gawałko M., Chudowolska-Kiełkowska M., Gieroń-Kozina B., Antos E., Wojciechowska M. Obieg kart uodpornienia noworodka w świetle regulacji prawnych i zaleceń w zakresie opieki nad noworodkiem na przykładzie publicznego i niepublicznego podmiotu leczniczego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;2(59):157–163. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.26

Wstęp. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. § 11 ust. 2 w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych nakłada obowiązek przekazywania kart uodpornienia pomiędzy podmiotami leczniczymi, w których wykonywane są szczepienia. Powyższa regulacja wyłącza z czynności przekazywania omawianych kart rodziców i opiekunów dziecka. Niestety, zdarza się, że pracownicy oddziałów noworodkowych wydają karty uodpornienia bezpośrednio rodzicom, co może przyczyniać się do powstania późniejszych nieprawidłowości w zakresie terminowości wykonywania szczepień u dzieci. Cel pracy. Analiza obiegu kart uodpornienia dzieci pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej oraz sposobu przekazywania informacji dotyczącej szczepień u dzieci – w opinii rodziców. Materiał i metody. Badaniem ankietowym objęto 101 rodziców dzieci urodzonych w latach 2010–2015, pozostających pod opieką publicznego i niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wyniki. Z badań wynika, że zdecydowana większość rodziców interesowała się szczepieniami jeszcze przed narodzinami dziecka (60%) lub posiadała wiedzę na ten temat w związku z własnym doświadczeniem opieki nad pierwszym dzieckiem (13,4%). Informacje dotyczące obowiązkowych szczepień u dzieci uzyskiwano najczęściej od położnej (24,6%), od rodziny i przyjaciół (20,9%), od lekarza (17,9%) i pielęgniarki POZ (7,5%), z Internetu 14,9% badanych. Większość rodziców (68,4%) otrzymała kartę uodpornienia dziecka „do ręki” przy wypisie z oddziału położniczo-noworodkowego, z dalszymi instrukcjami dotyczącymi kontynuacji uodpornienia ich dzieci. Tylko 23,5% osób badanych zapytano o adres jednostki, która będzie realizowała podstawową opiekę zdrowotną nad ich dzieckiem i w której zostaną wykonane dalsze szczepienia. Wnioski. Według informacji uzyskanych od rodziców dzieci do lat 5 większość podmiotów leczniczych sprawujących opiekę okołoporodową nad matką i dzieckiem nie przesyła informacji o szczepieniach wykonanych u dzieci do właściwych zakładów podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice ci otrzymują karty uodpornienia dzieci „do ręki” i wyłącznie od nich zależy decyzja o zgłoszeniu się we właściwym terminie na szczepienia z dzieckiem. Nieprawidłowości w przekazywaniu kart uodpornienia mogą skutkować zaniedbaniami w realizacji szczepień u najmłodszych dzieci.

Słowa kluczowe: szczepienia, karta uodpornienia, podstawowa opieka zdrowotna.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone