Kolonoskopia – problemy pacjentów przygotowujących się do badania

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Elżbieta Antos, Jolanta Maliszewska, Małgorzata Wojciechowska

2 (59) 2019 s. 150–156
Kliknij aby wrócić do spisu treści
150_2_59_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.25

Fraza do cytowania: Antos E., Maliszewska J., Wojciechowska M. Kolonoskopia – problemy pacjentów przygotowujących się do badania. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;2(59):150–156. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.25

Wstęp. Kolonoskopia jest badaniem endoskopowym, pozwalającym dokonać oceny makroskopowej błony śluzowej całego jelita grubego. Badania endoskopowe są badaniami inwazyjnymi, obarczonymi wieloma powikłaniami, a niepożądane sytuacje wynikają często z nieprawidłowego przygotowania pacjenta do badania. Cel pracy. Poznanie problemów pacjentów przygotowujących się do badania kolonoskopowego. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, w Pracowni Endoskopii i w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, wśród 100 pacjentów, którzy zgłosili się do Programu Profilaktyki Raka Jelita Grubego i byli hospitalizowani. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, jako technikę badawczą zastosowano ankietowanie, narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki. Pacjenci przygotowujący się do badania kolonoskopowego ocenili instrukcję przygotowania do badania na wysokim poziomie, natomiast negatywnie ocenili smak i ilość preparatu przeczyszczającego. Dla większości pacjentów etap przygotowania był trudny. Większości respondentów objawy występujące podczas przyjmowania preparatu utrudniały wypicie go. Wnioski. Kolonoskopia generuje wysoki poziom lęku u pacjenta, którego źródłem jest przede wszystkim obawa o wynik badania oraz świadomość możliwych powikłań. Należy poszukiwać preparatu, który pozwoliłby w optymalny, przyjazny dla pacjenta sposób przygotować jelita do badania oraz zwiększyć udział badań z sedacją.

Słowa kluczowe: endoskopia, opieka pielęgniarska, rak jelita grubego.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone