Wybrane nowe determinanty otyłości

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Wiśniewska, Barbara Ślusarska, Grzegorz Nowicki, Bernadeta Jędrzejkiewicz

2 (59) 2019 s. 133–137
Kliknij aby wrócić do spisu treści
133_2_59_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.22

Fraza do cytowania: Wiśniewska A., Ślusarska B., Nowicki G., Jędrzejkiewicz B. Wybrane nowe determinanty otyłości. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;2(59):133–137. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.22

Wstęp. Wysiłki zmierzające do ograniczenia otyłości przez dietę, ćwiczenia, edukację czy zastosowanie nielicznych leków nie są w stanie, jak dotąd, skutecznie i długofalowo rozwiązać problemu. Jednak stanowią podstawę współczesnych działań w tym obszarze. Cel. Celem pracy był przegląd piśmiennictwa i jego analiza pod kątem wybranych czynników związanych z otyłością u osób dorosłych. Przedstawiono związek między otyłością a czynnikami genetycznymi, zespołem metabolicznym, witaminą D oraz afaminą. Zastosowano metodę analizy piśmiennictwa. Przeglądu literatury dokonano na podstawie danych zawartych w bazie GBL, PubMed, Google Scholar oraz informacji dostępnych na stronach internetowych. Wyniki. Wiedza o nosicielstwie polimorfizmów i mutacji genów predysponujących do otyłości, wiedza na temat suplementacji witaminy D oraz wiedza na temat nowych badań biochemicznych w otyłości mogą przyczynić się do skuteczniejszego zapobiegania i leczenia otyłości oraz związanych z nią chorób. W zapobieganiu powstawania zespołu metabolicznego i jego powikłań podstawowe znaczenie nieustannie ma zmiana stylu życia z modyfikacją diety, zwiększeniem aktywności fizycznej i redukcją masy ciała. Wnioski. Otyłość jest narastającym problemem wysoko rozwiniętych społe­czeństw. Poszukiwane są więc nowe sposoby walki z tym problemem, a także nowe sposoby zapobiega­nia groźnym powikłaniom, jak zespół metabolicz­ny, cukrzyca typu II czy choroby układu krążenia.

Słowa kluczowe: otyłość, zespół metaboliczny, czynniki genetyczne, witamina D, afamina.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone