Poziom wiedzy zakonnic na temat profilaktyki raka piersi

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Karolina Kniaziew, Justyna Kamińska, Agnieszka Czerwińska-Osipiak, Lucyna Wójcicka

2 (59) 2019 s. 127–132
Kliknij aby wrócić do spisu treści
127_2_59_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.21

Fraza do cytowania: Kniaziew K., Kamińska J., Czerwińska-Osipiak A., Wójcicka L. Poziom wiedzy zakonnic na temat profilaktyki raka piersi. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;2(59):127–132. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.21

Wstęp. W Polsce najczęściej rozpoznawanym nowotworem u kobiet jest rak piersi. Zapada na niego około 16000 kobiet rocznie, a 5000 w jego wyniku umiera. Wiedza na temat czynników ryzyka, metod zapobiegania oraz wczesnego wykrywania jest podstawowym elementem walki z nowotworem piersi wśród kobiet. Cel pracy. Celem pracy jest ocena poziomu wiedzy sióstr zakonnych na temat profilaktyki raka piersi. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w wybranych trójmiejskich oraz warszawskich zgromadzeniach zakonnych w okresie od czerwca do września 2017 roku. Materiał badawczy stanowiła grupa 93 zakonnic i nowicjuszek. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem narzędzia badawczego własnego autorstwa oraz pytań charakteryzujących dane demograficzno-społeczne respondentek. Kwestionariusz ankiety składał się z 13 pytań dotyczących profilaktyki, czynników ryzyka oraz znajomości objawów raka piersi. Wyniki. Czynnikiem ryzyka zachorowania na raka piersi, wskazanym przez 86% badanych, są uwarunkowania genetyczne. Według badanych do objawów, które powinny zaniepokoić w trakcie samobadania piersi, należą: wyczuwalny guzek (88,2%), wyciek z brodawki i ból (76,3%), powiększenie węzłów chłonnych (62,4%). Ponad połowa respondentek (59,1%) uważała, że samobadanie piersi wykonuje się raz w miesiącu. Najważniejszym badaniem profilaktycznym raka piersi według sióstr zakonnych (90,3%) jest mammografia. Wnioski. Poziom wiedzy sióstr zakonnych na temat profilaktyki raka piersi oszacowano jako średni. Większą wiedzą w zakresie profilaktyki raka piersi posiadają zakonnice z wykształceniem wyższym, regularnie wykonujące samobadanie piersi.

Słowa kluczowe: nowotwór piersi, profilaktyka raka piersi, wiedza, zakonnice.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone