Jakościowa analiza działań Stowarzyszenia Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni” na rzecz wspierania pozytywnego doświadczenia porodowego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Barbara Baranowska, Ewelina Kościk, Grażyna Bączek, Urszula Tataj-Puzyna, Magdalena Krauze, Dorota Sys, Beata Pięta

2 (59) 2019 s. 120–126
Kliknij aby wrócić do spisu treści
120_2_59_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.20

Fraza do cytowania: Baranowska B., Kościk E., Bączek G., Tataj-Puzyna U., Krauze M., Sys D., Pięta B. Jakościowa analiza działań Stowarzyszenia Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni” na rzecz wspierania pozytywnego doświadczenia porodowego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;2(59):120–126. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.20

Wstęp. Pozytywne doświadczenie porodowe matek jest obecnie przedstawiane przez Światową Organizację Zdrowia jako priorytet w opiece okołoporodowej. Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni” działa w wielu obszarach na rzecz wspierania porodu jako naturalnego, bezpiecznego i pięknego sposobu przychodzenia dziecka na świat. Cel. Celem pracy było przedstawienie wielokierunkowych działań Stowarzyszenia, wspierających pozytywne doświadczenia porodowe kobiet. Materiał i metody. Badania przeprowadzono metodą jakościową. Narzędzie badawcze stanowiły pogłębione wywiady z członkami Stowarzyszenia, obserwacja oraz analiza dokumentacji Stowarzyszenia. Wyniki. Stowarzyszenie kieruje ofertę zarówno do kobiet – przyszłych matek, jak i do położnych. Głównym celem pracy członków Stowarzyszenia jest zwiększanie szansy na przeżycie bezpiecznego, satysfakcjonującego porodu. Drugim obszarem jest promowanie zawodu położnej. Wiele działań podejmowanych przez Stowarzyszenie wspiera wiedzę i umiejętności położnych (np. organizacja szkoleń, konferencji). Wnioski. Tworzenie środowiska niezależnych położnych, wspieranie samodzielności położnych, dostarczanie rodzicom informacji na temat naturalnego porodu przez Stowarzyszenie stanowią ważny element wspierania pozytywnego doświadczenia porodowego.

Słowa kluczowe: poród, położnictwo, położna, stowarzyszenie.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone