Ocena stabilności posturalnej u osób powyżej 65. r.ż. z wykorzystaniem platformy balansowej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marzena Mańdziuk, Blanka Kaszuba, Marlena Krawczyk-Suszek

2 (59) 2019 s. 114–119
Kliknij aby wrócić do spisu treści
114_2_59_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.19

Fraza do cytowania: Mańdziuk M., Kaszuba B., Krawczyk-Suszek M. Ocena stabilności posturalnej u osób powyżej 65. r.ż. z wykorzystaniem platformy balansowej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;2(59):114–119. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.19

Wstęp. Utrzymywanie równowagi zarówno statycznej, jak i dynamicznej zależy od prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli postawy, utrzymującego rzut środka ciężkości ciała (COP, center of feet pressure) w obrębie pola podparcia oraz zdolnego przeciwdziałać zewnętrznym siłom mogącym destabilizować postawę. Badanie za pomocą platformy stabilometrycznej Cosmogamma by Emildue dostarcza cennych i znaczących klinicznie danych o szerokim spektrum zastosowania. Cel pracy. Celem pracy była analiza wybranych parametrów przemieszczania środka nacisku stóp na podłoże, przy użyciu komputerowej platformy balansowej jako metody badania zdolności utrzymania równowagi. Materiał i metody. Badaną grupę stanowiło 27 podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Metodami badawczymi były: ankieta, stanowiąca kryterium do drugiej części badania, które przeprowadzono z wykorzystaniem platformy Cosmogamma by Emildue. Badanie składało się z trzech 60-sekundowych prób: I próba: z otwartymi oczami – po czym nastąpiła przerwa 15 minut; II próba: z otwartymi oczami – po czym nastąpiła przerwa 60 sekund; III próba: z zamkniętymi oczami. Wyniki. Analiza wszystkich obserwowanych parametrów wykazała, że w przypadku zdecydowanej większości analizowanych danych największymi wartościami parametrów charakteryzowała się próba z zamkniętymi oczami. Wystąpiły także różnice pomiędzy dwoma próbami z otwartymi oczami – II próba charakteryzowała się mniejszymi wartościami analizowanych parametrów. Wykazano, że zachodzą istotne statystycznie zależności prędkości w danej płaszczyźnie od odchylenia w tej płaszczyźnie, a także wieku od długości ścieżki. Ponadto zaobserwowano, że wartości obserwowanych parametrów nie zależą od płci. Wnioski. Wraz z wiekiem spada zdolność utrzymania równowagi w pozycji stojącej. Płeć nie ma istotnego znaczenia w ocenie poziomu równowagi. Wyłączenie kontroli wzroku wpływa niekorzystnie na stabilność posturalną. Istotnym czynnikiem wpływającym na poprawę zdolności utrzymywania równowagi jest element treningu.

Słowa kluczowe: równowaga fizyczna, ryzyko upadków, Cosmogamma.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone