Dolegliwości bólowe odcinka szyjnego kręgosłupa wśród studentów fizjoterapii

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Martyna Toman, Magdalena Rutkowska, Magdalena Dąbrowska-Galas, Tomasz Król, Piotr Michalik, Tomasz Michalski

2 (59) 2019 s. 109–113
Kliknij aby wrócić do spisu treści
109_2_59_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.18

Fraza do cytowania: Toman M., Rutkowska M., Dąbrowska-Galas M., Król T., Michalik P., Michalski T. Dolegliwości bólowe odcinka szyjnego kręgosłupa wśród studentów fizjoterapii. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;2(59):109–113. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.18

Wstęp. Bóle kręgosłupa szyjnego są powszechną dolegliwością i dotyczą coraz młodszych osób, w tym studentów fizjoterapii, którzy są narażeni na dodatkowe przeciążenia podczas zajęć wynikających z harmonogramu zajęć oraz praktyk zawodowych. Cel pracy. Celem pracy była ocena aktywności fizycznej i stopnia niepełnosprawności wynikającego z dolegliwości bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa wśród studentów fizjoterapii. Materiał i metody. Badaniem objęto 116 studentów kierunku fizjoterapii z województwa śląskiego. Jako narzędzie badawcze wykorzystano autorską ankietę, IPAQ oraz NDI. Wyniki. 88 studentów (76,10%) zadeklarowało, że doświadczyło w swoim życiu epizodu bólowego odcinka szyjnego kręgosłupa. Na stosowanie zasad ergonomii w pozycji siedzącej wskazało 72,9 % (n = 80) badanych, natomiast nie stosowało ich wcale 7,92% (n = 8) badanych. Umiarkowany poziom aktywności fizycznej odnotowano u 49,50% (n = 50), niski i wysoki odpowiednio 20,79% (n = 21) i 16,83% (n = 17). Wśród badanych 51,49% (n = 52) sklasyfikowanych zostało do łagodnego rodzaju niepełnosprawności wynikającego z dolegliwości bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa, wskazując na ból o charakterze przewlekłym i nawracającym (93,18%; n = 82), natomiast 6,82% (n = 6) badanych doświadczyło bólu tylko raz w życiu. Wnioski. Studenci fizjoterapii, u których odnotowano niższy poziom niepełnosprawności, częściej stosowali zasady ergonomii i rzadziej zgłaszali dolegliwości bólowe szyjnego odcinka kręgosłupa.

Słowa kluczowe: ból kręgosłupa, odcinek szyjny, aktywność fizyczna, studenci fizjoterapii.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone