Znaczenie odnowy biologicznej w rekreacji fizycznej i sporcie amatorskim

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Mariusz Kilian

2 (59) 2019 s. 104–108
Kliknij aby wrócić do spisu treści
104_2_59_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.17

Fraza do cytowania: Kilian M. Znaczenie odnowy biologicznej w rekreacji fizycznej i sporcie amatorskim. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;2(59):104–108. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.17

Celem artykułu jest wykazanie znaczenia odnowy biologicznej w rekreacji fizycznej i sporcie amatorskim dla wzmacniania pozytywnych dla zdrowia efektów wysiłku fizycznego. Rekreacja fizyczna jest to wysiłek fizyczny podejmowany przeważnie nieregularnie podczas weekendów lub w trakcie urlopu czy wakacji. Motywacją sportowców-amatorów jest udział we współzawodnictwie lub utrzymywanie wysokiej sprawności fizycznej. Dla realizacji tych celów potrzebne są ćwiczenia odpowiedniego rodzaju i intensywności oraz odnowa biologiczna. W oparciu o przegląd literatury wykazano, że błędem jest rozpoczęcie treningu od zbyt dużych obciążeń treningowych. Stałym elementem procesu treningowego powinna być odnowa biologiczna, która polega na zastosowaniu metod fizjoterapii w celu uniknięcia negatywnych skutków obciążania organizmu, w tym kontuzji, przemęczenia i zniechęcenia, a pozytywnym skutkiem powinno być zwiększenie wydolności fizycznej.

Słowa kluczowe: odnowa biologiczna, fizjoterapia, rekreacja, sport amatorski.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone