Realizacja pakietu onkologicznego w Polsce a działalność publicznych instytutów i centrów onkologii

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Michał Chrobot, Bartosz Maleszczuk, Adam Maciejczyk, Stanisław Góźdź

2 (59) 2019 s. 93–97
Kliknij aby wrócić do spisu treści
93_2_59_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.15

Fraza do cytowania: Chrobot M., Maleszczuk B., Maciejczyk A., Góźdź S. Realizacja pakietu onkologicznego w Polsce a działalność publicznych instytutów i centrów onkologii. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;2(59):93–97. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.15

Pakiet onkologiczny został wprowadzony w 2015 roku. W swoim założeniu miał poprawić dostępność do świadczeń diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz jakość udzielanych świadczeń w całym kraju. Analizie poddano dane za okres 1.01.2015 – 30.04.2017, dotyczące świadczeń udzielonych w Polsce na rzecz pacjentów onkologicznych. Z przeprowadzonej analizy danych za okres 1.01.2015 – 30.04.2017 wynika, iż realizacja świadczeń z zakresu pakietu onkologicznego w Polsce opiera się na 19 placówkach, instytutach i publicznych centrach onkologii, skupionych wokół Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologii. Analizowane dane potwierdzają, że ponad 42% świadczeń ambulatoryjnych oraz ponad 52% świadczeń szpitalnych, jest udzielanych w placówkach zrzeszonych w stowarzyszeniu. Udział poszczególnych placówek w realizacji pakietu onkologicznego na terenie danego województwa waha się od 21% do 89% świadczeń udzielanych na rzecz pacjentów posiadających aktywną kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Słowa kluczowe: pakiet onkologiczny, szybkie leczenie onkologiczne, szybka diagnostyka onkologiczna, karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, centrum onkologii.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone