Efekty rehabilitacji pacjenta po przebytym wieloogniskowym zapaleniu mózgu. Opis przypadku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Szymon Jurga, Zbigniew Guzek, Franciszek Pietraszkiewicz, Agnieszka Twardochleb

1 (58) 2019 s. 81–85
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.14

Fraza do cytowania: Jurga S., Guzek Z., Pietraszkiewicz F., Twardochleb A. Efekty rehabilitacji pacjenta po przebytym wieloogniskowym zapaleniu mózgu. Opis przypadku. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;1(58):81–85. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.14

Wirusowe zapalenie mózgu jest rodzajem neuroinfekcji wywołanej przez wirusy różnych rodzin. Ma ono zazwyczaj przebieg ostrej infekcji o charakterze rozlanego lub ogniskowego zapalenia mózgu. Cechuje się zdolnością do pierwotnego uszkodzenia komórek nerwowych, powodując trwałe następstwa neurologiczne. Artykuł opisuje przypadek 52-letniego pacjenta, bez istotnego wywiadu chorobowego, który w następstwie wirusowego zapalenia mózgu doznał głębokiego niedowładu czterokończynowego, z afazją i zaburzeniami połykania, całkowicie zależny od otoczenia, wymagał stałej opieki pielęgnacyjnej. Wcześnie wprowadzona i odpowiednio dobrana do potrzeb chorego rehabilitacja ruchowa oraz terapia funkcji poznawczych i mowy, pozwoliły choremu osiągnąć samodzielność w czynnościach dnia codziennego.

Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie mózgu, wieloogniskowe zapalenie mózgu, niedowład czterokończynowy, rehabilitacja neurologiczna.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone