Wybrane urazy porodowe jako zdarzenia niepożądane

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Joanna Sosnowska, Beata Pięta

1 (58) 2019 s. 72–74
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.12

Fraza do cytowania: Sosnowska J., Pięta B. Wybrane urazy porodowe jako zdarzenia niepożądane. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;1(58):72–74. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.12

Bezpieczeństwo pacjentów stanowi podstawowy wymiar jakości w polityce zdrowotnej na całym świecie. WHO ostrzega, że zdarzenia niepożądane mogą dotyczyć nawet 10% hospitalizowanych pacjentów. Mechaniczne urazy porodowe to poważny problem położniczy. W ostatnich latach obserwuje się wyraźny spadek ich częstości dzięki wczesnej identyfikacji czynników, które mogą mieć wpływ na stan płodu oraz wybór optymalnego postępowania podczas porodu.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zdarzenie niepożądane, noworodek, uraz, poród.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone