Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej”

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Michał Chrobot, Agnieszka Strzelecka, Kamila Kocańda, Ewa Cieślik-Majchrzak, Stanisław Góźdź, Grażyna Nowak-Starz

1 (58) 2019 s. 62–65
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.10

Fraza do cytowania: Chrobot M., Strzelecka A., Kocańda K., Cieślik-Majchrzak E., Góźdź S., Nowak-Starz G. Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej”. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;1(58):62–65. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.10

Trzecia Ogólnopolska Konferencja pn. „Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej” odbyła się w Kielcach w dniach 14–15 maja 2018 r. Organizatorami konferencji byli: Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych. Dwudniowa konferencja zgromadziła około 160 osób reprezentujących wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym przedstawicieli Ministerstwo Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, szpitali klinicznych, wojewódzkich, powiatowych czy onkologicznych oraz badaczy i ekspertów zewnętrznych z zakresu organizacji, zarządzania, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego oraz zdrowia publicznego. Program, podzielony na bloki tematyczne, obejmował wystąpienia dotyczące planowanych zmian w organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce (m.in. sieci szpitali z punktu widzenia placówek z różnych poziomów oraz płatnika, opieki kompleksowej czy jakości w ochronie zdrowia), polityki lekowej i dotyczącej wyrobów medycznych, taryfikacji świadczeń, rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów w szpitalach, bezpieczeństwa pacjentów, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz praktycznych aspektów kontraktowania i rozliczania świadczeń w poszczególnych rodzajach świadczeń. Na koniec każdego z bloków odbywała się dyskusja panelowa z możliwością zadawania pytań z sali. Konferencja pozwoliła na wymianę opinii i doświadczeń powstałych po wprowadzeniu ryczałtu systemu zabezpieczenia. W jej trakcie poszukiwano rozwiązań optymalnych dla wszystkich interesariuszy systemu opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem pacjenta oraz przy założeniu paradygmatu zapewnienia im odpowiedniego dostępu do świadczeń zdrowotnych, co było celem ustawodawcy na etapie reformy systemu ochrony zdrowia.

Słowa kluczowe: system opieki zdrowotnej, sieć szpitali, kształcenie kadr medycznych.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone