Zawód położnej na terenie Polski w XX wieku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Agnieszka Smerdka, Beata Pięta

1 (58) 2019 s. 56–61
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.9

Fraza do cytowania: Smerdka A., Pięta B. Zawód położnej na terenie Polski w XX wieku. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;1(58):56–61. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.9

Zawód położnej na terenie Polski przechodzi w ostatnich latach liczne transformacje. Nowelizacji ulegają ustawy regulujące sposób wykonywania zawodu. Mimo iż od lat 70. XX wieku do końca roku 1996 zmian w ustawodawstwie zawodu położnej nie było wiele, o tyle pierwsze 50 lat ubiegłego wieku było również okresem licznych zmian w sposobie kształcenia położnych oraz wykonywania przez nie swojego zawodu. Sytuacja ta spowodowana była zmianami politycznymi oraz demograficznymi. Niniejsza praca ma na celu ukazać zawód położnej (zarówno pod względem sposobu kształcenia, jak i wykonywania zawodu) na terenie Polski w XX wieku.

Słowa kluczowe: położna, kształcenie położnych, wykonywanie zawodu położnej, ustawodawstwo zawodu położnej, historia zawodu położnej.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone