Aktywność fizyczna wśród młodych uczniów i jej wpływ na organizm człowieka

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Dariusz Góra

1 (58) 2019 s. 51–55
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.8

Fraza do cytowania: Góra D. Aktywność fizyczna wśród młodych uczniów i jej wpływ na organizm człowieka. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;1(58):51–55. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.8

Wstęp. Aktywność fizyczna to niezbędna ilość ćwiczeń fizycznych potrzebnych do prawidłowego rozwoju człowieka i utrzymania zdrowia. Niedostateczna ilość ruchu lub całkowity jego brak może stanowić przyczynę zaburzeń wielu procesów metabolicznych. Jest podstawowym czynnikiem zachowania, wzmacniania i rozwijania zdrowia na każdym etapie życia, a także utrzymania dobrej sprawności i wydolności organizmu. W Polsce odsetek młodzieży, która osiąga zalecany poziom aktywności fizycznej, czyli wykonywanie minimum 60 minut dziennie przez 5 do 7 dni w tygodniu wysiłku fizycznego o różnej intensywności stale maleje. Cel. Celem pracy jest poznanie i ocena aktywności fizycznej młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Czechowic-Dziedzic oraz omówienie jej wpływu na organizm człowieka. Materiał i metody. Wykorzystano narzędzie w postaci autorskiego kwestionariusza ankiety dotyczącej aktywności fizycznej wśród uczniów klas I-III szkoły ponadgimnazjalnej. W badaniach wzięło udział 276 uczniów z czego 142 było chłopców, a 134 dziewcząt. Wyniki. Codzienną aktywność ruchową podejmuje 19% dziewcząt i 14% chłopców. Aż 21% dziewcząt i 11% chłopców nie podejmuje żadnych ćwiczeń fizycznych w czasie wolnym. Najwięcej dziewcząt uprawia aerobic (31%) i jogging (16%), a chłopcy wybierają piłkę nożną (17%) oraz ćwiczenia siłowe (16%). Aż 24% dziewcząt i 4% chłopców przyznało się, że na zajęcia ruchowe przeznacza mniej niż godzinę w tygodniu. Wnioski. 1. Aktywność fizyczna młodzieży ponadgimnazjalnej jest niewystarczająca. 2. Czas przeznaczany przez młodzież na zajęcia ruchowe jest niewystarczający, zwłaszcza u dziewcząt. 3. Należy podjąć intensywną edukację w zakresie roli aktywności fizycznej i jej znaczenia dla zdrowia wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, choroby cywilizacyjne, sprawność fizyczna.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone